Dr. Zeynep Ayata anlatıyor: ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklikler neler getiriyor, müdahalede ölçü ne olmalı?

“Kanunun temel amacı yeterince açık değil; adil rekabetin sağlanması amacının öne çıktığını görüyoruz. Ancak bu kanun AB’de gördüğümüz Dijital Piyasalar Yasası gibi rekabet hukuku kuralları temeline oturtulmamış, daha önemlisi dijital devlerin piyasa rekabeti üzerindeki etkilerine müdahale öngörülmemiş…”
 
Üst Alt