ILO'dan uluslararası çalışma standartlarının uygulanmasına ilişkin rapor yayınlandı

İSG HABER AJANSI Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) uluslararası çalışma standartlarına ilişkin denetim sisteminin mihenk taşı olan Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi (CEACR) yıllık raporunu yayınladı. Her bir ILO Üye Devletinin mevzuatının ve uygulamasının onaylanmış ILO Sözleşmelerine ne ölçüde uygun olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama sağlayan rapor, Üye Devletlerin uluslararası çalışma standartları ile ilgili olarak ILO Tüzüğü kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiklerini özetliyor. Sözleşmeler, Sözleşme Protokolleri ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartları, uluslararası topluluk tarafından kabul edilen evrensel belgelerdir. İşle ilgili konularda ortak değerleri ve ilkeleri yansıtır. ILO Üye Devletleri bir ILO Sözleşmesini, Protokolünü veya Tavsiye Kararını onaylayıp onaylamamayı seçebilirken, ILO, onaylamış olsun veya olmasın tüm ülkelerdeki gelişmeleri takip eder. Bir ülke bir ILO Sözleşmesini veya Protokolünü onayladıktan sonra, onu uygulamak için aldığı önlemleri düzenli olarak raporlamakla yükümlüdür. CEACR, ILO Sözleşmelerinin, Protokollerinin ve Tavsiye Kararlarının ILO Üye Devletleri tarafından uygulanmasını incelemekle görevli 20 üst düzey ulusal ve uluslararası hukuk uzmanından oluşan bağımsız bir organdır. Komite üyeleri kişisel kapasiteleri ile atanırlar, bağımsız ve tarafsızdırlar. Komite, farklı yasal, ekonomik ve sosyal sistemlere ilişkin ilk elden deneyime sahip olması için dünyanın tüm bölgelerinden alınmıştır. Mart 2023'te Uzmanlar Komitesi, İşyerinde cinsiyet eşitliğini sağlama başlıklı bir genel anket yayınlayacak. İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız. İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız
 
Üst Alt